Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να δουν αλλά και να εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών μέσω διασύνδεσης στο σύστημα οφειλών της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Καλαμαριάς.

Η υπηρεσία των ηλεκτρονικών πληρωμών προσφέρει την εξόφληση βεβαιωμένων οφειλών στο ΑΦΜ του εγγεγραμμένου χρήστη. Το ποσό οφειλής μεταφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Στο κλείσιμο της ημέρας η εφαρμογή της τράπεζας, που εμπεριέχει όλες τις συναλλαγές  (απορριφθείσες και επιτυχημένες), διασταυρώνεται με τις συναλλαγές που έχουν καταγραφεί στην εφαρμογή της οικονομικής διαχείρισης για να δημιουργηθούν αυτοματοποιημένα οι αποδείξεις είσπραξης από τον εισπράκτορα. Ο χρήστης ενημερώνεται μέσω email για την συναλλαγή που πραγματοποίησε.

Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε όλες τις συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει μέσω της online υπηρεσίας, αλλά και μέσω του Δήμου Καλαμαριάς. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της απόδειξης είσπραξης σε PDF μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εισπράκτορα.

Η ταυτοποίηση των χρηστών θα πραγματοποιείται με την υπηρεσία oAuth2 που παρέχει το TaxisNet, χωρίς οι πολίτες να χρειάζεται να προσκομίζουν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στον Δήμο Καλαμαριάς.