Εγγραφή στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες για εγγραφή στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.