Εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης

Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.