Αίτηση Συμμετοχής σε Αθλητικές Δραστηριότητες του Δήμου Καλαμαριάς

Παρέχεται η δυνατότητα αίτησης συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Καλαμαριάς