Αιτήσεις Πολιτών προς το Σύστημα Προσλήψεων

Το συγκεκριμένο υποσύστημα προσφέρει την δυνατότητα καταχώρησης Αιτήσεων Πολιτών προς το σύστημα προσλήψεων εποχιακού και μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.