Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πολιτών

Μέσω της πλατφόρμας έχετε την δυνατότητα να κάνετε αίτηση για νέα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, να ανατρέξετε και να τυπώσετε όσες φορές επιθυμείτε όποια έχουν εκδοθεί ψηφιακά.