Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Δήμος Καλαμαριάς

Εξ’ αποστάσεως Υποστήριξη Λειτουργικών Διαδικασιών και Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Οι παρακάτω καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των δομών του Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την υποστήριξη της καθημερινότητάς του καθώς και της αίσθηση συμμετοχής του στα κοινά εν μέσω της παρούσας ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας της πανδημίας μέσω των νέων προσφερόμενων τεχνολογιών.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να δουν αλλά και να εξοφλήσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους μέσω χρεωστικών...
Εγγραφή στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες για εγγραφή στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Αιτήσεις Πολιτών προς το Σύστημα Προσλήψεων Το συγκεκριμένο υποσύστημα προσφέρει την δυνατότητα καταχώρησης Αιτήσεων Πολιτών προς το σύστημα προσλήψεων εποχιακού και μόνιμου προσωπικού του οργανισμού.
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πολιτών Μέσω της πλατφόρμας έχετε την δυνατότητα να κάνετε αίτηση για νέα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, να ανατρέξετε και να τυπώσετε όσες...
Εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολιτών & Επιχειρήσεων Βεβαίωση αλλαγής φορέα καταστήματος, Βεβαίωση προσθήκης δραστηριότητας καταστήματος, Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, (ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, δικαιώματος καθ’ ύψος...
Αίτηση Συμμετοχής σε Αθλητικές Δραστηριότητες του Δήμου Καλαμαριάς Παρέχεται η δυνατότητα αίτησης συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Καλαμαριάς
Προϋπολογισμός Παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης της οικονομικής του Δήμου Καλαμαριάς μέσω πινάκων προϋπολογισμού (Δαπάνες, Έσοδα).
Στατιστικά Προϋπολογισμού Παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης της οικονομικής (Δαπάνες, Έσοδα, Εισπράξεις, Επενδύσεις) του Δήμου Καλαμαριάς μέσω διαφόρων γραφημάτων προϋπολογισμού.
Εγγραφή στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες για εγγραφή στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.